گفتار های علمی

فضای جدی تر برای نوشتن در خصوص موضوعات علمی

حمایت از تولید ملی، از نظر من

اگر منظور مسئولین کشور از «حمایت از تولید ملی» به این معنا باشد که همه چیز باید در ایران تولید شود و مردم هم بخرند، قطعاً تصور و خیال باطلی است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص، شما را به مطالعه ی مقاله ی گویا و بسیار زیبایی از روزنامه ی دنیای اقتصاد دعوت میکنم: …

شروع به مطالعه ی سریع درمورد رُنسانس

این ترم درس شیرینی داریم، به نام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی. این درس را بسیار دوست دارم، اما کلاس این درس  همیشه برایم افسرده کننده بوده! آنقدر که در این کلاس در مورد توسعه نیافتگی ایران و توسعه یافتگی کشور های دیگر بحث می کنیم … وقتی از دانشگاه بیرون می روم، دوست دارم …