اقتصاد

رشته اصلی من اقتصاد نیست؛ اما به علت قرابت موضوعی رشته تخصصی ام _مدیریت مالی_ با مباحث اقتصادی، بدم نمی آید که کمی عمیق تر به برخی مباحث اقتصادی بپردازم.

حمایت از تولید ملی، از نظر من

اگر منظور مسئولین کشور از «حمایت از تولید ملی» به این معنا باشد که همه چیز باید در ایران تولید شود و مردم هم بخرند، قطعاً تصور و خیال باطلی است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص، شما را به مطالعه ی مقاله ی گویا و بسیار زیبایی از روزنامه ی دنیای اقتصاد دعوت میکنم: …

شروع به مطالعه ی سریع درمورد رُنسانس

این ترم درس شیرینی داریم، به نام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی. این درس را بسیار دوست دارم، اما کلاس این درس  همیشه برایم افسرده کننده بوده! آنقدر که در این کلاس در مورد توسعه نیافتگی ایران و توسعه یافتگی کشور های دیگر بحث می کنیم … وقتی از دانشگاه بیرون می روم، دوست دارم …