دسته‌بندی نشده

اولین نوشته؛ کیستم؟

خیلی وقت بود که به راه اندازی یه وبسایت فکر می کردم…تقریباً دوسالی می شود. در اصل، آدمی هستم که ابراز کردن خودم و افکارم را دوست دارم و حس می کنم تعداد زیادی از ما مردم باید اینکار رو انجام بدیم (شاید هم همه!)   شاید اولش آدم باخودش فکر کنه ” چرا یه …